Töreboda kommun fortsätter sitt arbete mot en hållbar framtid

Töreboda kommun arbetar för att skapa en hållbar framtid. Som en viktig del i detta vill vi lyfta fram våra verksamheter som aktivt bidrar till hållbarhetsarbetet i kommunen. Nu är det dags att lyfta fram Ulf Johansson som arbetar som samordnare på kommunens bilplattform. En verksamhet som bidrar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet med Agenda 2030-målen som riktmärke.

Ulf Johansson arbetar som samordnare på kommunens bilplattform. En verksamhet som bidrar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet med Agenda 2030-målen som riktmärke.

Ny app med miljörapporter

Ulf Johansson berättar om nya appen Portify som förenklar bokningar av kommunens bilar och hur bilvårdsgruppen arbetar och underhåller kommunens bilar. Men också vikten av den statistik som vi får via appen och som ger oss statistik i form av miljörapporter och körjournaler.

Verksamheten arbetar med social hållbarhet genom att erbjuda arbete och praktik för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver få sysselsättning för att både skapa arbetslivserfarenhet och stärka sin tro på egen arbetsförmåga, genom varierade arbetsuppgifter med handledning och stöttning av Ulf och hans kollegor.
Bilplattformen arbetar även med att ta fram en laddinfrastrukturplan för att möjliggöra att Töreboda kommun kan möta nuvarande och framtida behov av laddstationer för laddbara fordon i hela kommunen.

Ulf Johansson berättar om nya appen Portify som förenklar bokningar av kommunens bilar och hur bilvårdsgruppen arbetar och underhåller kommunens bilar. Men också vikten av den statistik som vi får via appen och som ger oss statistik i form av miljörapporter och körjournaler.

Verksamheten arbetar med social hållbarhet genom att erbjuda arbete och praktik för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver få sysselsättning för att både skapa arbetslivserfarenhet och stärka sin tro på egen arbetsförmåga, genom varierade arbetsuppgifter med handledning och stöttning av Ulf och hans kollegor.


Bilplattformen arbetar även med att ta fram en laddinfrastrukturplan för att möjliggöra att Töreboda kommun kan möta nuvarande och framtida behov av laddstationer för laddbara fordon i hela kommunen.

I maj 2022 antog kommunfullmäktige strategi för Agenda 2030 och hur Töreboda kommun ska arbeta för att uppnå målen. En framgångsrik och hållbar kommun i tillväxt år 2030. Töreboda kommun ska vara en trygg och hållbar kommun att bo, leva och verka i. Det övergripande syftet med hållbarhet i Töreboda kommun är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv, nu och i framtiden. Det får dock inte ske på bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans.

Sveriges kommuner har en central roll för genomförandet av Agenda 2030. Även om utmaningarna är globala så finns lösningarna lokalt, här hos oss. Tillsammans – kommun, invånare och näringsliv, kan vi skapa ett hållbart Töreboda och en hållbar framtid.

Töreboda – för ett nära liv

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 09 april 2024

Kontakt

UtvecklingsstrategJoakim Stier0506-182 89joakim.stier@toreboda.se