Vigsel och partnerskap

Hindersprövning

För att få gifta sig beställer man blanketten "Ansökan om hindersprövning"
hos Skatteverket.
Den ska fyllas i av båda parter och skrivas under och återsändas till Skatteverket.
Om inga hinder finns för giftermål, får man inom kort hem två intyg —
Intyg Vigsel och Intyg Hindersprövning. De är giltiga i fyra månader.

Hur gör man?

När intygen från Skatteverket erhållits, tar man kontakt med någon av kommunens vigselförrättare för tid och plats för vigseln.
Vigselförrättaren ska före vigseln ha originalintygen från Skatteverket. Vigseln förrättas enligt särskilt vigselformulär och tar cirka 5-10 minuter.
Den är utan religiösa inslag. Vid vigseln ska det finnas två vittnen.
Efter vigseln får parterna ett vigselbevis som utfärdas av vigselförrättaren.
Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Ni som är registrerade partner i Sverige enligt den tidigare lagen kan när som helst omvandla ert partnerskap till ett äktenskap.
Ni kan göra det antingen genom en gemensam skriftlig anmälan direkt till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare.
Omvandlingen från partnerskap till äktenskap påverkar inte era rättigheter och skyldigheter. Ett äktenskap har samma juridiska innebörd som ett partnerskap. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Vigselförrättare

Göran Johansson
Telefon: 0506-712 62
Mobil: 070-209 15 80

Lars-Åke Bergman
Telefon: 0506-204 92
Mobil: 072-978 00 07

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.