Våld och hot

Utsatt för hot eller våld?
Av socialtjänstlagens 5 kapitel 11 § framgår att socialtjänsten ska verka för att brottsoffer och deras anhöriga får stöd och hjälp.
Särskilt kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i nära relation kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Nämnden bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.
Socialnämnden Töreboda har riktlinjer och en handlingsplan rörande våld i nära relationer.
 
Vid akut behov av skydd ring 112 eller kvinnojouren.
Viktigt att ta med när du lämnar hemmet

 • Pass och / eller legitimation
 • Konton, kontokort och mobiltelefon
 • Pengar, smycken, nycklar och andra värdesaker
 • Värdehandlingar såsom kontrakt, försäkringsbevis och andra viktiga dokument
 • Viktiga adresser och telefonnummer, t.ex. till dagis och skola
 • Mediciner och recept
 • Kontaktlinser, glasögon, tandställning
 • Foton på dig själv, barnen och förövaren
 • Saker med känslomässigt värde för dig och barnen
 • Klädombyten till dig och barnen
 • Toalettartiklar

Stöd till brottsoffer

Brottsofferjouren Norra Skaraborg erbjuder stöd till brottsoffer och vittnen i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Telefon: 0501-10042
Mobiltelefon: 070-240 08 25 eller 070-240 09 37. 

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism handlar om att använda våld för att nå ideologiska mål. En person som ägnar sig åt våldsbejakande extremism använder våld eller uppmuntrar andra till våld för att nå målen. Personen accepterar inte en demokratisk samhällsordning.

Är du orolig för att en anhörig eller någon annan du känner ska dras in i våldsbejakande extremism? Eller lever du i våldsbejakande extremism och behöver hjälp att lämna den miljön? Då kan du få hjälp och stöd av socialtjänsten. Du når oss på tfn: 0506-181 30 (receptionstelefon Individ- och familjeomsorgen).