Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Synpunkter och klagomål

För oss som arbetar inom vård och omsorg i Töreboda kommun är det angeläget att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför. I detta arbete är din medverkan och dina synpunkter viktiga. Vi är tacksamma om du vill lämna dina synpunkter, positiva såväl som negativa, på vår verksamhet genom att fylla i blanketten Synpunkter och klagomål. Personal kan vid behov vara behjälplig med att fylla i blanketten. Dina synpunkter används för att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Synpunkterna kan handla om de sociala aktiviteterna du berörs av från vår verksamhet eller om insatser från den kommunala hälso- och sjukvården.

Du kan också vända dig till ansvarig enhetschef för den verksamhet synpunkten berör alternativt Äldreomsorgschef, Socialchef eller Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Patientnämnden
Du kan också välja att anmäla klagomål och synpunkt som gäller den kommunala hälso- och sjukvården till Patientnämnden som lyssnar på dina synpunkter och ger råd. Patientnämnden tar emot dina synpunkter och försöker hjälpa till att reda ut vad som har hänt. Här finns kontaktuppgifter till Patientnämndenöppnas i nytt fönster.

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)
Om du upplever att någon har drabbats av en allvarlig vårdskada med permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, kan du kontakta IVO. Här finns kontaktuppgifter till IVOöppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-18

Relaterad information

Kontakt

Ann-Sofie Eklund Karlsson
Verksamhetschef Äldreomsorgen
Telefon: 0506-182 39
E-post:
Ann-Sofie Eklund Karlsson
Besöksadress:
Börstorpsgatan 8D

Ann-Christine Hermansson
Tf verksamhetschef
LSS/Socialpsykiatrin
Telefon:0506-182 34
E-post: Ann-Christine Hermansson

Ananthi Flodin
Enhetschef
Individ-och familjeomsorgen
Telefon: 0506-182 96
E-post: Ananthi Flodin

Ulrika Berglund
Enhetschef Utredningsenheten
Telefon: 0506-181 31
E-post: Ulrika Berglund
Besöksadress:
Börstorpsgatan 8 D

Annika Jansson
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Telefon: 0506-181 55
E-post: Annika Jansson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Rutin för Lex Sarah-anmälanPDF
Rapport om missförhållandenPDF

Länkar


Patientnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Synpunkter och klagomållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster