Synpunkt eller klagomål Stöd och omsorg

För Töreboda kommun är det angeläget att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför. I detta arbete är dina synpunkter viktiga då de bidrar till att vi förbättrar och utvecklar våra verksamheter.

Vi ser gärna att du/ni i första hand kontaktar oss med dina synpunkter eller klagomål, men vill ni inte det så kan ni ta kontakt med Patientnämnden eller IVO. Patientnämnden tar emot dina synpunkter och försöker hjälpa till att reda ut vad som har hänt. Kontaktuppgifter till Patientnämnden hittar du under relaterad information.

Om du upplever att någon har drabbats av en allvarlig vårdskada med permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kontaktuppgifter till IVO hittar du under relaterad information.

Din synpunkt eller klagomål kommer att överlämnas till ansvarig chef för berörd verksamhet. Ansvarig chef kommer att återkoppla till dig inom sju dagar.

Du kan välja att använda kommunens E-tjänst för synpunkter eller klagomål. Länk till E-tjänsten finner du under relaterad information.

Du kan även välja att hämta blankett under relaterad information, fylla i blanketten och lämna in på något av följande sätt:

  • i kommunhusets reception, Kontaktcenter
  • med post till Töreboda kommun, Box 83, 545 22 Töreboda
  • via e-post till kommunen@toreboda.se

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Andra uppgifter

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Tjänsten tillåter att du inte identifierar dig och du kan därför lämna uppgifter helt anonymt. När du väljer att lämna uppgifter anonymt, sparas inga personuppgifter om dig, om du inte anger dem i texten/beskrivningen av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

Mottagare av personuppgifter

Samtliga handläggare av synpunkter samt handläggare och tjänstepersoner som i tillämpliga fall kommer att hantera din synpunkt eller ditt klagomål.

Övriga upplysningar

När du skickar in denna synpunkt eller klagomål registreras den som en allmän handling. Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare och massmedia rätt till insyn i kommunens arbete genom att ta del av allmänna handlingar.

Anonymitet

Du kan välja att lämna din synpunkt eller klagomål anonymt genom att inte logga in med BankID eller ange ditt namn eller kontaktuppgift, då kan du dock inte få någon återkoppling.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till kommunens dataskyddsombud. Nås enklast på dataskyddsombud@toreboda.se. Det går också att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida (https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@toreboda.se