Utredning och Pre-rehab

Utredning

Individer kan behöva komma till AMU för arbetsförmågeutredning via remittent (Arbetsförmedlingen, Vården med flera).
Remittent lämnar tydlig målsättning och förmodad tidsram vid första kontakt med utredare och är även med i en uppstart och uppföljning med individen det gäller.
Arbetsförmågebedömningen resulterar i en skriftlig rapport med ett utlåtande om aktuella besvär och svårigheter, möjligheter och förmågor. Vidare görs en bedömning av hur och i vilken grad arbetsförmågan är påverkad, prognos, rehabiliteringsförutsättningar samt ges åtgärdsförslag. Utredningstiden kan variera från ärende till ärende.

Evidensbaserat tillvägagångssätt (kunskap som kommit fram genom tidigare utvärderingar) i form av underlag och upplägg under utredningstiden.

Pre-rehab

Pre rehab riktar sig till personer som av olika anledningar i dagsläget frånvarar från annan aktivitet på grund av exempelvis sjukskrivning och/eller arbetslöshet och behöver komma igång för att påbörja sin resa mot egen försörjning.
Ett riktmärke för insatsen är att personen behöver och klarar av att befinna sig inom en planering av 1-10 timmar per vecka.
Placeringen kan ske på egen begäran eller via remittent (Försäkringskassan, Vården med flera).
Pre-rehab erbjuder motiverande och stärkande insatser som ökar hälsa och känsla av välbefinnande. Det arbetet kan ske enskilt eller i grupp.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ann Villadsen
Pre-rehab och utredning
Arbetsförmågeutredare
Telefon: 0506-189 19
E-post: Ann Villadsen

Besöksadress:
Skövdevägen 11
545 31 Töreboda

Postadress:
Box 83
545 22 Töreboda