Förberedande insatser

Om du har hamnat utanför arbetsmarknaden en längre tid där din bakgrund kantas av något medicinskt besvär eller social problematik, så kan förberedande insatser vara något för dig.

I projektet samverkar primärvårdens Rehab och Töreboda kommun kring målgruppen.

Aktiviteter som primärvårdens rehab kan erbjuda, är fysisk aktivitet, vardagsstruktur, kroppskännedom samt sömn och stresshantering. Det övergripande målet med insatsen är att förbättra din hälsa och att öka aktivitetsnivån hos dig så att du rustas för mer ordinarie arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar dig ett eget arbete eller studier och en egen försörjning.

Exempel på aktiviteter som kommunen ansvarar för och som ska stötta dig mot uppsatta mål är:

  • Skapar- och målargrupp
  • Motivationsgrupp
  • Skogsgrupp
  • Studiebesök
  • Utflykter
  • Föreläsningar på tema hälsa och social kommunikation

Förberedande insatser finns till för dig mellan 16-64 år och är bosatt i Skaraborg.

Remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Nyström
Samordnare pre-rehab och utredning
Telefon: 0506-189 25
E-post: Maria Nyström

Ann Villadsen
Pre-rehab och utredning
Arbetsförmågeutredare
Telefon: 0506-189 19
E-post: Ann Villadsen

Besöksadress:
Skövdevägen 11
545 31 Töreboda

Länkar

Samordningsförbundet Skaraborg Länk till annan webbplats.