Cresco+

Danmark har i några år utvecklat en vetenskaplig mätningsstudie om individer med komplexa problem, som har svårare att komma ut på arbetsmarknaden.

Studien prövas och utvecklas som ett projekt sedan 2021 i Töreboda kommun och samordnas av Viktor Klasson på AMU. För att vara med i projektet behöver du vara mellan 19-64 år och ha ersättning från försäkringskassan eller socialtjänsten. Deltagarens hela livssituation kartläggs och man jobbar med att förbättra förutsättningarna för att få ett jobb. Genom individuella uppgifter, gruppaktiviteter, sociala aktiviteter och praktik, förbättras individers möjligheter för att närma sig arbetsmarknaden.

Projektets mål är att inom ett år:

  • 30 % har fått arbete/påbörjat studier.
  • 50 % har påbörjat arbetslivsinriktade åtgärder.
  • Av de som inte närmat sig arbete/studier har 90 % fått en mer strukturerad vardag.

För mer information klicka på länken eller kontakta ansvarig för projektet.