Arbetsträning inom Arbetsmarknadsenheten

AME praktiska verksamhet arbetar med flera olika delar.

AME utför varierande uppdrag åt kommunens olika verksamheter och lokala företag. De kan innebära till exempel:

  • Underhåll av grönytor och parker. Till exempel genom trimning och gräsklippning.
  • Skogsvård och röjningsuppdrag.
  • Skotta snö.
  • Grusa parkeringar.
  • Vi kör också ut mat till kommunens enheter.
  • Bemanna färjan Lina.
  • Underhåll.
  • Snickeri.

Vi anordnar arbetsträning inom industriverksamhet som ett led i att nå egen försörjning. Genom arbetsträning har du möjlighet att prova på arbetslivet utifrån dina egna förutsättningar. Har du behov av att bygga upp din arbetsförmåga eller testa hur mycket du kan arbeta så kan du göra det inom våra verksamheter. Arbetsträningen ger dig möjlighet att få referenser och ny arbetslivserfarenhet till ditt CV. Viss arbetsträning kan ske på färjan Lina.

Bilpoolen

Bilpoolen förvaltar en stor del av kommunens bilar. En del av bilpoolens verksamhet är att utföra service och enklare reparationer. Under vår och höst byter vi däck på alla bilar. Här lär du dig att tvätta och rekonditionera bilar, byta däck och utföra enklare service och reparationer.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Charlie Steijer
Samordnare
Telefon: 0506-189 20
E-post: Charlie Steijer

Ole Jensen
Arbetsledare
Telefon: 0506-189 27
E-post: Ole Jensen

Ulf Johansson
Samordnare bilpool
Telefon: 0506-181 65
E-post: Ulf Johansson