Seniorrådgivning

Till dig som under året fyller 75 eller 80 år och bor i eget boende skickas ett brev med erbjudande om ett hembesök. Du blir därefter uppringd och vid samtalet bokas eventuellt tid för hembesök.

I samband med erbjudandet följer en enkät med frågor som stöd för samtalet. Dina svar är anonyma och är ett underlag till framtida planer för seniorer.

Besöket är frivilligt och kostnadsfritt.

Vid besöket får du information om stödet som finns inom vård och omsorg och möjlighet att ställa frågor om sådant som kan förenkla och trygga vardagen som senior.

Till dig som tackat ja till ett hembesök vid 75 år görs ett telefonsamtal det året du fyller 80 år för uppföljning och eventuellt komplettering.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt
Kristina Jacobsson
Anhörigsamordnare
Telefon: 0506-181 61
E-post: Kristina Jacobsson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument
Enkät uppsökande verksamhet till årets 75 och 80 åringar Pdf, 147.9 kB, öppnas i nytt fönster.