Vård och omsorg vid demenssjukdom

Att få en demenssjukdom väcker många känslor och tankar. Det är vanligt att uppleva både ilska och frustration, oro, sorg och nedstämdhet.

Inga sjukdomsförändringar kommer hastigt. Även om du behöver anpassa dig till en tillvaro i lite långsammare tempo, så kan du fortfarande leva ett rikt liv fullt av möjligheter. Var gärna öppen mot omgivningen med att du besväras av t.ex. minnesproblem.

Du är inte ensam, i Töreboda kommun finns närmare 150 personer som har demenssjukdom.

Var inte rädd för att be om och ta emot stöd eller hjälp. Vi vill att du och dina anhöriga skall känna trygghet i att veta vart du skall vända sig med frågor. Fundera på hur du vill ha det i framtiden. Vänta inte för länge med att be om stöttning, ring om vad som helst även om du tycker det är en liten sak. Vi kan stötta dig med det du behöver för att kunna leva ditt liv som du vill ha det.

Vid misstanke om demenssjukdom är det viktigt med en medicinsk utredning, då ska du vända dig till din Vårdcentral.

Töreboda kommun erbjuder råd och stöd från demenssjuksköterska, kontaktuppgifter finns här på sidan. Vid behov av stöd eller hjälp i vardagen kan du ansöka om det via kommunens biståndshandläggare.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information