Anhörigstöd

Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja och underlätta för den som är anhörigvårdare. Detta medför ökad livskvalité både för anhörigvårdaren och för den som får hjälpen. Då ingen situation är den andra lik är det viktigt att hjälpen man får är individuellt anpassad och därför kan olika stödformer kombineras.
I bifogad anhörigfolder kan du läsa mer om vilket stöd du kan få från kommunen om du som anhörigvårdare hjälper och stöttar någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand.
 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt
Linda Smedberg
Anhörigsamordnare
Telefon: 0506-182 01
E-post: Linda Smedberg

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument