Anhörigstöd

För många är det naturligt och positivt att hjälpa eller stötta en närstående som av någon anledning inte klarar vardagen på egen hand. Men man kan också känna oro och förtvivlan, eller brottas med dåligt samvete och känna att man aldrig räcker till.

Som anhörig är du ovärderlig och ibland kan du behöva få stöd och tid för dig själv.

Hos oss kan du få goda råd som underlättar vardagen, träffa andra människor i liknande situation eller få avlösning och koppla av en stund. Stödet ska leda till ökad livskvalitet, både för dig som anhörig och den du hjälper eller stöttar.

Som anhörig kan du vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan nära person

Anhörigstödet syftar till att utifrån dina behov på olika sätt underlätta i din situation.

Vi erbjuder dig:

  • Mötesplatser för anhöriga/anhöriggrupp
  • Må Bra aktiviteter och rekreationsvistelser
  • Stödsamtal
  • Tips och råd

Dessutom finns:

  • Det kan vara hjälp i hemmet, trygghetslarm, avlösning i hemmet.
  • Dagverksamhet och avlastnings möjligheter i form av korttidsvistelse eller växelvård.
  • Stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt
Linda Smedberg
Anhörigsamordnare
Telefon: 0506-182 01
E-post: Linda Smedberg

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument
Broschyr anhörigstöd Pdf, 381.2 kB, öppnas i nytt fönster.