Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Stöd och rådgivning

Individ & Familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorg handlar om insatser till enskilda utifrån deras behov enligt socialtjänstlagen. Vidare kan det gälla barns behov av skydd enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt vuxnas behov av insatser mot deras vilja enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vidare handhas försörjningsstöd, familjerättsfrågor, alkoholtillsyn m.m.

Sekretess
För vårt arbete råder sekretess, som styrs av Sekretesslagen. Det innebär att vi inte kan berätta om någons personliga förhållanden för någon annan, om inte personen i fråga går med på det. Oftast är sekretessen inte något hinder för samarbete med andra inblandade instanser eftersom den det rör ofta inser vikten av samordningen.

Under Stöd och rådgivning kan du få mer information om närtrafik, sjukresor och överförmyndare.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-01

Relaterad information

 

Kontakt

Jessica Jonasson
Enhetschef Försörjningsstöd/Vuxna
Telefon: 0506-181 40
E-post: Jessica Jonasson

Ananthi Flodin
Enhetschef                          
Barn & Ungdom
Telefon: 0506-182 96
E-post: Ananthi Flodin

Individ och familjeomsorgen

Socialkontoret reception

Emma Gunnarsson
Telefon: 0506-181 30
Öppettider:
Måndag
10.00-12.00
13.00-14.00
Tisdag-fredag
10.00-12.00
13.00-16.00

Fax: 0506-18142

​Dokument

BrukarundersökningPDF

 

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns