Stöd och rådgivning

Individ & Familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorg handlar om insatser till enskilda utifrån deras behov enligt socialtjänstlagen. Vidare kan det gälla barns behov av skydd enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt vuxnas behov av insatser mot deras vilja enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vidare handhas försörjningsstöd, familjerättsfrågor, alkoholtillsyn m.m.

Sekretess

För vårt arbete råder sekretess, som styrs av Sekretesslagen. Det innebär att vi inte kan berätta om någons personliga förhållanden för någon annan, om inte personen i fråga går med på det. Oftast är sekretessen inte något hinder för samarbete med andra inblandade instanser eftersom den det rör ofta inser vikten av samordningen.

Socialkontoret stänger kl:15.00 följande dagar

Dag i samband med röd dag, dag före julafton, midsommarafton och nyårsafton stänger Socialkontoret kl. 15.00

Är du i behov av akut hjälp efter kl:15 dessa dagar ring socialjouren på telefon: 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22

Socialjouren handlägger akuta ärenden inom socialförvaltningens Individ och familjeomsorg på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Socialkontoret reception
Telefon: 0506-181 30
Fax: 0506-18142

Öppettider
Måndag -fredag
10.00-12.00

Ananthi Flodin
Enhetschef
Telefon: 0506-182 96
E-post: Ananthi Flodin

Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen