Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig i Töreboda kommun, som har ett långvarigt psykiskt funktionshinder eller sjukdom. Det personliga ombudet kan vara en hjälp när kontakterna med myndigheterna känns krångliga.

Personligt ombud är en person som alltid arbetar utifrån ditt behov och inte är någon myndighet.

Det är en kostnadsfri service.

Så här arbetar ett personligt ombud

  • Vi inleder en förtroendefull kontakt i den miljö som du själv önskar.
  • Vi utgår från dina önskemål och behov.
  • Tillsammans med dig identifierar vi ditt behov av vård, stöd och service.
  • Vi kan samordna stödinsatser.
  • Vi kan hjälpa till i kontakten med myndigheter.
  • Vi kan se till att du får dina lagliga rättigheter tillgodosedda.
  • Du är vår enda uppdragsgivare.

Så här kontaktar du personligt ombud

Nada Tejneblom Rodéhn arbetar som personligt ombud i Töreboda kommun och behöver du råd och stöd av personligt ombud kan du höra av dig på telefon eller via e-post.