Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitetsredovisning

Samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten.

 

Information till handikapporganisationer.

 

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett referensorgan med rätt till överläggning och information i frågor som berör handikappade. Rådet är avsett för att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan  handikapporganisationer och kommunstyrelsen

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-14

Relaterad information

Kontakt

Stefan Elofsson
Enhetschef
Telefon:0506-182 20
E-pos: Stefan Elofsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen