Kontaktperson för dig med psykisk funktionsnedsättning

Den som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver stöd för att minska social isolering kan ha rätt till en kontaktperson. En kontaktperson är en medmänniska som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga och vänner.
Kontaktperson ska medverka till att bryta isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt socialtjänstlagen.
Du kan även kontakta enhetschef för mer information.  

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ann-Christine Hermansson
Enhetschef
Telefon:0506-182 34
E-post: Ann-Christine Hermansson

Maria Klahr
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 54
E-post: Maria Klahr

Jennie Andersson
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 50
E-post: Jennie Andersson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen