Bostad först i Töreboda - en ny chans till ett tryggt boende och återhämtning

Under 2023 införs modellen Bostad först i Töreboda kommun. Bostad först är en evidensbaserad och av Socialstyrelsen rekommenderad metod för att motverka hemlöshet och skapa varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.

Målgruppen är personer som lever i hemlöshet, har en psykosocial problematik och någon form av stödbehov.

Bostad först utgår från åtta grundprinciper:

 1. Bostad är en mänsklig rättighet.
 2. Rätten till val och självbestämmande.
 3. Bostad och behandling ska separeras från varandra.
 4. Stöd riktas till återhämtning.
 5. Stöd baseras på skademinskning.
 6. Aktivt engagemang utan tvång och fostran.
 7. Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål.
 8. Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver.

Mer information om metoden finns under relaterad information.

Bostad först riktar sig till dig som:

 • Varit hemlös länge
 • Är akut hemlös (det vill säga uppfyller kriterierna för Socialstyrelsen definition av akut hemlöshet från 2017: Personer som är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Här ingår också personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.)
 • Har en beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa
 • Är folkbokförd i Töreboda kommun sedan minst tre år tillbaka räknat från ansökningsdatumet
 • Har provat många olika sätt att lösa din boendesituation
 • Är motiverad att sköta din lägenhet, betala hyran och inte störa grannar
 • Är positiv till att ta emot besök av Bostad först teamet en gång i veckan
 • Vill arbeta för att förändra din situation och har en målsättning att få ett eget kontrakt

Det här kan vi erbjuda dig:

 • En egen lägenhet med andrahandskontrakt med direkt inflyttning
 • Stöd från Bostad först teamet som utformas efter dina önskemål och behov
 • Kontakt med Bostad först teamet minst en gång i veckan
 • Bostad först teamet kommer att finnas tillgängliga till viss del även utanför kontorstider

Vill du ansöka om lägenhet eller veta mer om vad det innebär att bo inom Bostad först?

Kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter under relaterad information. Om du ansöker om en lägenhet kommer vi att behöva träffa dig och göra en utredning. Efter avslutad utredning fattar vi beslut om du kan få en lägenhet inom Bostad först.

Välkommen med din ansökan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kristina Sandell
Socialsekreterare
Telefon: 0506-180 35
E-post: Kristina Sandell

Besöksadress

Börstorpsgatan 9
545 31 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Bostad först Länk till annan webbplats.
Modellen Bostad först Länk till annan webbplats.