Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boende för dig med psykisk funktionsnedsättning

Boende i familjehem

Barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt att bo i familjehem, vilket innebär att barnet bor i annan familj än den egna.

Gruppboende

Boende med särskild service/Särskilt boende
Syftet med att erbjuda särskilt boende är att tillgodose behovet av stöd och insatser dygnet runt.

Det finns flera varianter av bostäder i Töreboda. Gemensamt är att bostaden skall vara anpassad till den enskildes behov och stärka självständigheten.
Kommunen har skyldighet att anvisa särskilt anpassade bostäder, det vill säga bostäder som är handikappanpassade eller bostäder med personalstöd hela eller delar av dygnet beroende på den enskildes behov.
I en gruppbostad skall finnas en fast kollektiv bemanning som skall täcka de boendes hela stödbehov av såväl omvårdnad som fritidsaktiviteter. Personalen ska ha den kompetens som krävs för en ändamålsenlig verksamhet.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-03

Relaterad information

Kontakt

Ann-Christine Hermansson
Enhetschef LSS
Telefon: 0506-182 34
E-post:
Ann-Christine Hermansson

Marita Friborg
Enhetschef LSS
Telefon: 0506-181 63
E-post: Marita Friborg

Kristian Albertsson
Enhetschef LSS
Telefon: 0506-181 34
E-post: Kristian Albertsson

Maria Klahr
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 54
E-post: Maria Klahr

Susanne Österberg
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 50
E-post: Susanne Österberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen