Arbetslösheten minskar i Töreboda kommun – Maja och Emilie hjälper medborgarna till egen försörjning!

Två kvinnor framför en vit vägg

Arbetsmarknadscoacherna Maja Cosic och Emilie Thersthol gör ett fantastiskt arbete i Töreboda kommun. Tillsammans har de hjälpt hela 28 personer till egen försörjning sedan början av året. Arbetslösheten i kommunen sjunker och en viktig del till den positiva utvecklingen är samarbetet mellan jobbcoacherna och lokala företag.

I Töreboda minskar arbetslösheten och mycket tack vare de insatser och stöd som arbetsmarknadscoacher Maja Cosic och Emilie Thersthol arbetar med. Tillsammans har de hjälpt 28 personer till egen förstörning genom studier, praktik eller arbete. Deras gemensamma insatser har resulterat i en betydande minskning av arbetslöshet i kommunen. Just nu ligger arbetslösheten på cirka 5,9 procent, vilket innebär att 33 personer färre var inskrivna som arbetssökande i september i år jämfört med samma månad för ett år sedan.

Maja och Emilie fungerar som en stödfunktion för arbetslösa med försörjningsstöd och anpassar varje insats efter individen. Först träffar de personen för att se vad de själva vill och inom vilket område de vill utvecklas. Sen hjälper de till med allt från föreläsningar, peppande samtal, ansökan till olika utbildningar, skriva CV och personligt brev till kontakt med företag för praktik eller arbete. Vi anpassar insatsen efter varje individ.

- Vi ser potential och förmåga hos de vi träffar berättar Maja. Men största jobbet gör de själva med stöttning av oss.

Maja och Emilie samarbetar i många projekt och hjälper varandra men har olika inriktningar. Emilie fokuserar numera större delen av sin tid på projektet Cresco+, som riktar sig till de som står längst ifrån arbetsmarknaden för tillfället och behöver mer tid och stöttning. Maja hjälper och stöttar de personer som just nu är igång och arbetstränar i kommunen.

Arbetsglädje är en kraftfull faktor, och Maja Cosic och Emilie Thersthol har visat att de inte bara trivs med sina arbeten utan också brinner för att se klienterna lyckas. Glädjen är en viktig del av deras framgångsrecept och det är tydligt att deras arbete är mycket mer än bara ett jobb. De tror på varje individs potential och förmåga och är övertygade om att med rätt stöd kan alla hitta sin plats på arbetsmarknaden.

Lokala företag

Maja och Emilie vill rikta ett stort tack till de företag i kommunen som har öppnat sina dörrar för praktik och anställning för dem som är redo att ta klivet in i arbetslivet. Dessa företag spelar en avgörande roll för att skapa möjligheter till de som är arbetslösa.

- Vi är jättetacksamma för de arbetsgivare som har öppnat upp och gett möjlighet till arbete berättar Emilie.

Det finns flera fördelar för de företag som erbjuder anställning till personer med försörjningsstöd. De kan bland annat ansöka om:

  • Stöd för introduktionsjobb under första året
  • Stöd för nystartsjobb
  • Lönebidrag (om individen uppfyller krav för lönebidrag).

Är du företagare och har möjlighet att erbjuda praktik eller en anställning är du varmt välkommen att kontakta Maja och Emelie.

E-post: Maja Cosic
E-post: Emilie Thersthol

Sidan senast uppdaterad: