Gratis digitala föreläsningar med fokus på suicidprevention

Suicide Zero erbjuder en digital seminarieserie med fokus på suicidprevention. Föreläsningarna utgår ifrån olika teman och ger tips på hur man kan arbeta för att förebygga suicid. Samtliga seminarier är kostnadsfria. Se aktuella teman, datum och hur du anmäler dig nedan.

Skuldsättning och suicid

Den som har problem med skulder riskerar att hamna i en överskuldsättning och kan i värsta fall hamna i ett mer eller mindre varaktigt socialt utanförskap med allvarligt psykisk ohälsa som följd. Dagens tema lyfter sambanden mellan överskuldsättning och suicid samt ger exempel på förebyggande arbete.

När: 13 oktober kl. 10.00-12.00
Var: Digital föreläsning
Läs mer om innehållet och anmäl dig här: Suicid Zero Länk till annan webbplats.

Insatser för att förebygga självmord i fysisk miljö

Dagens tema fokuserar på hur risker i den fysiska miljön kan belysas för att minska antalet självmord. Vad krävs för att skapa säkrare miljöer, både utomhus och inomhus? Välkommen på en förmiddag som visar exempel på initiativ för att reducera självmord som sker i anslutning till transportsystem eller byggnader.

När: 10 november kl. 10.00-12.00
Var: Digital föreläsning
Läs mer om innehåll och anmäl dig här: Suicid Zero Länk till annan webbplats.

Att arbeta med psykisk hälsa i skolan

Dagens tema fokuserar på ungdomars psykiska ohälsa och vilken roll skolan kan ta i det förebyggande arbetet. Varje år vårdas tusentals unga på sjukhus efter ett självmordsförsök och varje vecka dör tre till fyra unga i suicid. Skolan är den arena där alla ungdomar finns och har därför ett viktigt ansvar för att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Välkommen till en förmiddag med fokus på vilka insatser skolor kan göra för att förebygga självmord hos unga.

När: 24 november kl. 10.00-12.00
Var: Digital föreläsning
Läs mer om innehåll och anmäl dig här: Suicid Zero Länk till annan webbplats.

Suicidprevention inom äldreomsorgen

Dagens tema fokuserar på suicidprevention i äldreomsorgen. Åldrandet för ofta med sig förluster av förmågor, förändringar i möjligheter att föra ett aktivt och tillfredställande liv och ett försvagat socialt nätverk. Bilden är ofta komplex kring äldre där det inte är ovanligt att det förekommer multisjuklighet samt att de olika psykiatriska tillståndens förekomst, uttryck i symtom, beteende och förlopp skiljer sig åt jämfört med hos yngre, vilket kan göra att det inte alltid är lätt att upptäcka. Välkommen till en förmiddag med fokus på hur vi kan arbeta suicidpreventivt i kontakten med våra äldre.

När: 8 december kl. 10.00-12.00
Var: Digital föreläsning
Läs mer om innehåll och anmäl dig här: Suicid Zero Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: