Gunilla Johansson skapar gemenskap och stöd för de mest utsatta i Töreboda kommun

Gunilla Johansson, en engagerad god man inom socialtjänsten, driver projektet ”Matkassen” i samarbete med Missionskyrkan, Ica, Hembageriet i Töreboda och Polfärskt bröd. Genom detta initiativ stöttar Gunilla de mest utsatta i kommunen med socialt umgänge, meningsfull sysselsättning och mat, samtidigt som hon bidrar till att skapa en hållbar framtid i linje med Agenda 2030-målen.

Gunilla Johansson - En eldsjäl för social hållbarhet i Töreboda kommun

Gunilla Johansson är en stark drivkraft för social hållbarhet och en trygg framtid i Töreboda kommun. Med djup förståelse för de utmaningar och behov som de mest utsatta i samhället står inför har Gunilla lyssnat på målgruppens önskemål, vilket tydligt har visat på behovet av meningsfull sysselsättning och socialt umgänge där fokus inte ligger på de hinder som finns. Genom ett samarbete med Missionskyrkan har Gunilla initierat projektet ”Matkassen”, där varor med kort datum skänks och omvandlas senare till näringsrika middagar för de behövande.

Töreboda kommun brinner för att uppnå de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030, och genom att stödja projekt som Gunillas blir det hållbarare samhället en realitet. Kommunfullmäktige antog redan den 30 maj 2022 en strategi för Agenda 2030 i Töreboda kommun.

Hållbarhet är en integrerad del av Töreboda kommuns dagliga arbete. Genom att involvera invånare, näringsliv och andra intressenter strävar kommunen efter att skapa ett hållbart Töreboda och en trygg framtid. De tre utvalda insatsområdena - livsstil, hälsa och utbildning; ekologisk hållbarhet och resurshushållning; samt välfärd och egen försörjning - är centrala i arbetet mot en hållbar framtid i Töreboda kommun.

Som en viktig aktör i denna utvecklingsresa är Gunilla Johansson och hennes projekt ett lysande exempel på hur enskilda individer kan göra stor skillnad. Genom att erbjuda social tillhörighet, meningsfull sysselsättning och mat till de mest utsatta i Töreboda kommun, skapar Gunilla en positiv förändring i människors liv och bidrar till en hållbar framtid för hela kommunen.

Töreboda kommuns resa mot en hållbar framtid är inte bara en uppgift för myndigheter och organisationer. Alla invånare, företagare och besökare är välkomna att delta och bidra. Om du är nyfiken på kommunens arbete eller har egna idéer om hur vi kan bli ännu bättre, tveka inte att höra av dig. Tillsammans kan vi skapa ett Töreboda där ingen lämnas utanför och där hållbarhet genomsyrar alla våra insatser.

Töreboda kommun
Tillväxt – Trygghet - Tillsammans

Sidan senast uppdaterad: