Covid-19, influensa och RS virus

Från 15 februari 2023 har rutinerna från regionen uppdaterats ”Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, version 3”

Från 15 februari 2023 har rutinerna från regionen uppdaterats ”Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, version 3”. Detta innebär att:

  • Generell rekommendation om att personal använder munskydd i all omsorgstagarnära (inom 2 m) arbete tas bort.
  • Rekommendation om provtagning av personal vid symtom på covid-19 tas bort.
  • Rekommendation om att person som skrivs in på korttidsplats för äldre i möjligaste mån bör undvika nära kontakter, vistas i och inta sina måltider på rummet de första fem dagarna tas bort.

Enhetschefer genomför som tidigare riskbedömningar vid behov på sina enheter och personal kan då under perioder ändå använda munskydd i omvårdnadsnära (inom 2 meter) arbete och även mellan personal. Då det finns misstanke om covid-19 eller konstaterad covid-19 så använder personalen alltid skyddsutrustning som tidigare enligt rutin från regionen. Vi önskar fortsatt att besök i möjligaste mån genomförs i lägenheten och inte i gemensamma utrymmen eller vid lämpligt väder utomhus. Besök ska helt undvikas om man inte känner sig helt frisk eller är sjuk.

Var rädda om varandra.

Sidan senast uppdaterad: