Öppnande utav restaurangerna på Björkängen och Krabbängsgården

Vi kommer att öppna upp våra restauranger på Björkängen och Krabbängsgården i begränsad omfattning för utomstående gäster under september.

Det kommer fortfarande vara mycket viktigt för att säkerställa öppnandet att alla följer restriktionerna:

  • Om du har symtom stannar du hemma
  • Håll avstånd i kön
  • Sitt med avstånd till bordsgrannar
  • Använd handsprit till att sprita av dina händer, det finns i restaurangerna

Krabbängsgårdens restaurang kommer att öppna den 6 september med öppettider 12:00-13:00 måndag till fredag. Där kommer ett maxantal sittande gäster finnas i restaurangen för att säkerställa avstånd.

Björkängens restaurang kommer öppna den 27 september med öppettider
12:30-13:30 måndag till fredag.

Anledningen till förskjutning av öppettid är att vi måste säkerställa tid mellan skolelever och övriga gäster. Vi ser gärna också att man inte samlas i större grupper innan öppnandet då detta kan leda till brister i restriktionerna.

De gäster som har biståndsbeslut på restaurangmåltid kan på fredag få med kalla matlådor hem för lördag och söndag.

Den tjänst som funnits tidigare att hämta kalla matlådor under veckan upphör i och med öppnandet av restaurangerna, förutom möjlighet att ta med på fredag för helgen.

Om den här öppningen löper väl ut och vi ser att läget i samhället i stort är stabilt kommer öppning till tidigare läge ske succesivt.

AnnSofie Eklund Karlsson
Vård- och omsorgschef

Paulina Bertilsson
Måltidschef