Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inköpsservice för dig över 70 år - för att minska smittspridning

Personer som är 70 år eller äldre bör begränsa sociala kontakter tillsvidare enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu personer som är 70 år eller äldre att begränsa sina nära kontakter med andra de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

Med anledning av detta ordnar Töreboda kommun inköpsservice med start från och med 19 mars.

Vem kan få hjälp och med vad?

Det gäller inköp av dagligvaror och receptfria varor från Apotek vid ett tillfälle per vecka. För att kunna nyttja inköpsservice ska du uppfylla följande kriterier.

a) Du är 70 år eller äldre.

b) Du har inget socialt nätverk som kan utföra inköpet (anhöriga bor långt bort, inga nära vänner, grannar eller andra).

c) Du som inte har hemtjänst eller enbart stöd från hemtjänsten med städ, tvätt eller annan insats maximalt 1gång/vecka, kan få hjälp med denna service.

d) Är du yngre än 70 år och har drabbats av virussymtom (feber, luftvägssymtom och/eller värk i kroppen) hänvisas du till äldreomsorgens biståndshandläggare, ring kommunens växel 0506-180 00.

Hur fungerar inköpsservice?

a) Om du uppfyller kriterierna och önskar inköpsservice ring Töreboda kommun på telefonnummer 0506-180 20 helgfria vardagar måndag - torsdag, kl.08-12.

b) Personnummer, namn, adress och telefonnummer lämnas vid beställningen.

c) De beställda varorna lämnas till dig inom två vardagar av kommunens personal som ringer innan de kommer med varorna. Vid leverans legitimerar sig personalen. Basala hygienrutiner följs vid lämnande av varor.

d) Du får kvitto på varuinköpet som lämnas i varukassen.

e) De beställda varorna betalas med fakturering genom Töreboda kommun eller swish.

Hygienregler

Personal som levererar varorna hem till kommuninvånaren är helt införstådd med att basala hygienregler gäller. De håller avstånd, tar inte i hand. Mellan att man handlat och packat varor måste kommunens personal sprita händerna noggrant samt mellan varje leverans.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-30