Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Undersökning äldreomsorg

Socialstyrelsen har genomfört den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? på ett jämförbart sätt årligen sedan 2013.

Undersökningen om äldreomsorgen riktar sig till alla personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende.

Riket

De flesta äldre uppger att de är nöjda med sin äldreomsorg. Men i jämförelser med tidigare år har andelen positiva svar minskat för nästan samtliga frågor. Det gäller främst de som bor hemma med stöd av hemtjänst. Däremot syns inte samma försämring när det gäller den enskildes självskattade hälsa, rörlighet, ängslan eller ensamhet.

Töreboda

Töreboda kommuns resultat redovisas via länkar under rubriken dokument, där hemtjänstens resultat visas hopslaget (sju enheter) samt Björkängen och Krabbängsgården var för sig.

Fina resultat för Töreboda. Den sammanvägda nöjdheten i hemtjänsten är 93 % (nationellt resultat 81%) och på särskilt boende ett snitt på 97 % (nationellt resultat 88 %). Det finns resultat som varje verksamhet måste ta med och analysera och väga in i övriga verksamhetsresultat. Det finns också områden som behöver utvecklas och arbetas vidare med.

Dokument

 

Töreboda hemtjänst 2018PDF

Björkängen särskilt boende 2018PDF

Krabbängsgården särskilt boende 2018PDF

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-12

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns