Kontakt Stöd och omsorg

Stöd och omsorg ansvarar för äldreomsorg, kommunal hemsjukvård, biståndshandläggning, LSS-verksamhet, integration samt individ och familjeomsorg.

Nedan finns kontaktuppgifter till tjänstemännen inom Stöd och omsorg.

Ann-Sofie Eklund Karlsson
Verksamhetschef Äldreomsorg
Telefon: 0506-182 39
E-post: Ann-Sofie Eklund Karlsson

Ulrika Berglund
Enhetschef Utredningsenheten
Telefon: 0506-181 31
E-post: Ulrika Berglund

Annika Jonsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0506-181 55
E-post: Annika Jonsson

Ann-Christine Hermansson
Tf. Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri
Telefon: 0506-182 34
E-post: Ann-Christine Hermansson

Ananthi Flodin
Enhetschef IFO
Telefon: 0506-182 96
E-post: Ananthi Flodin

                   

Sidan senast uppdaterad: