Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt Stöd och omsorg

Stöd och omsorg ansvarar för äldreomsorg, kommunal hemsjukvård, biståndshandläggning, LSS-verksamhet, integration samt individ och familjeomsorg.

Nedan finns kontaktuppgifter till tjänstemännen inom Stöd och omsorg.

Ann-Sofie Eklund Karlsson
Verksamhetschef Äldreomsorg
Telefon: 0506-182 39
E-post: Ann-Sofie Eklund Karlsson

Ulrika Berglund
Enhetschef Utredningsenheten
Telefon: 0506-181 31
E-post: Ulrika Berglund

Annika Jonsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0506-181 55
E-post: Annika Jonsson

Ann-Christine Hermansson
Tf. Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri
Telefon: 0506-182 34
E-post: Ann-Christine Hermansson

Ananthi Flodin
Enhetschef IFO
Telefon: 0506-182 96
E-post: Ananthi Flodin

                   

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-22