Särskilt tandvårdsstöd

Nödvändig tandvård (N-tandvård)

Om du har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan du ha rätt till intyg om N-tandvård. Det är kommunens biståndshandläggare eller sjuksköterska som informerar och utfärdar intyg om N-tandvård och erbjuder en årlig munhälsobedömning.I de fall du inte har någon kontakt med den kommunala hälso- och sjukvården eller socialtjänsten i kommunen ska ansökan göras av legitimerad läkare.

Munhälsobedömning

En munhälsobedömning är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. För att få en munhälsobedömning måste du ha ett intyg om N-tandvård. Munhälsobedömningen utförs av legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare i ditt hem. Vid en munhälsobedömning är en omvårdnadspersonal med för att stötta dig och för att ta emot munvårdskortet där den fortsatta munvården beskrivs.

Vem kan få särskilt tandvårdsstöd

  • Personer som bor i särskilt boende med ett stort omvårdnadsbehov (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet
  • Personer som bor i eget boende med stort omvårdnadsbehov som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet
  • Personer som har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Personer som saknar kontakt med kommunen och har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykisk eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom kan ta hjälp med en ansökan av legitimerad läkare.

Vad kostar det

Du betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort. Du får själv välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information