Rehabilitering

Du som har kommunal hälso- och sjukvård och behöver träna upp olika funktioner eller förmågor efter skada eller sjukdom kan få hjälp med rehabilitering eller habilitering i hemmet. Vi har arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabassistenter.

Målet med rehabiliteringen är att du ska behålla, förbättra eller få tillbaka dina olika funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi samarbetar med andra yrkeskategorier för att du ska få en god och säker vård hemma så att du kan känna dig trygg.

Det här kan du få hjälp med

  • Vi bedömer, planerar och utför träningsinsatser efter en skada, sjukdom eller vid förändrat hälsotillstånd.
  • Vi bedömer ditt behov av hjälpmedel och hjälper dig med utprovning.
  • Vi bedömer ditt behov av anpassning av hemmiljön.

Så här jobbar vi

Vi arbetar utifrån ett aktiverande förhållningssätt som innebär att du skall ges möjlighet att efter bästa förmåga vara så aktiv som möjligt i din vardag. Vi gör en individuell bedömning av ditt rehabiliteringsbehov. Tillsammans med dig utformar vi en plan för din rehabilitering eller habilitering. Vi erbjuder likvärdig rehabilitering oavsett om du befinner dig hemma, på särskilt boende, korttidvistelse eller dagligverksamhet.

Vi samarbetar i team med andra yrkeskategorier för att kunna stötta dig på bästa sätt. Vid behov handleder vi anhöriga och omvårdnadspersonal.

Vi som arbetar på Kommunrehab

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och rehabassistent arbetar tillsammans för att du ska få tillbaka, bibehålla eller förbättra dina funktioner.

Arbetsterapeuten utreder vilken träning eller vilka hjälpmedel du behöver för att så självständigt som möjligt kunna utföra dina dagliga aktiviteter. Om du behöver bostadsanpassning skriver arbetsterapeuten ett intyg som ligger till grund för kommande beslut.

Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med rörelseförmåga och fysisk aktivitet. Det kan till exempel innebära att utforma träningsprogram eller att prova ut hjälpmedel. Rehabassistenten arbetar med träning både individuellt och i grupp.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Besöksadress

Börstorpsgatan 8D
Töreboda