Hjälpmedel

Kommunrehabs arbetsterapeut eller sjukgymnast kan efter behovsbedömning förskriva hjälpmedel till dig som har hemsjukvård eller bor på särskilt boende.

Utprovning görs oftast i din hemmiljö. Syftet med att få ett personligt hjälpmedel är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hjälpmedel lånar du kostnadsfritt av kommunen. När behovet upphör eller förändras återlämnar du hjälpmedlen till din arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Vid reparation eller service kontaktas din arbetsterapeut eller sjukgymnast. Du kan även ringa direkt till hjälpmedelcentralens kundtjänst på telefon 010-473 80 80.