Sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Bild som visar en grupp från daglig verksamhet som promenerar utmed Göta kanal.

Personer som tillhör personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet. Rätten gäller för personer i yrkesverksam ålder som inte står till arbetsmarknadens förfogande och inte studerar. Daglig verksamhet ska ge meningsfull sysselsättning och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dennes önskemål.

Inom daglig verksamhet finns en jobbcoach som matchar personer ut på arbetsmarknaden. Jobbcoachen stödjer både personer och arbetsgivare på arbetsplatsen.

Daglig verksamhet i Töreboda

Inom daglig verksamhet finns olika arbetsplatser. En individuell bedömning görs vilken arbetsplats som är lämplig.

SkapandeCenter

Är en kreativ verksamhet. Här arbetar vi i betong, stickar och syr, alla olika former av datajobb så som bildstöd, visitkort, scheman som beställs till kommunens enheter, föreningar och privat personer exempelvis broschyrer med mera. Vi har en egen butik som är öppen tre dagar i veckan där hantverken säljs. Några gånger per år anordnar vi bazar. En tidning som heter Läsvärt skapar vi med hjälp utav bidrag ifrån olika LSS verksamheter och den ges ut några gånger per år.

Grankotten

Vi gör arbeten till Daloc, lyssnar på musik, går promenader och sopsorterar. Möjlighet finns att bada bubbelbad, fotbad och vara i vita rummet.

Granhaga Dagcenter

Vi har två arbetsgrupper. Stora gruppen arbetar mest med att packa och leverera arbeten till Daloc. Om man vill så kan man vara med i skogsgruppen som gör olika aktiviteter i skogen. Uppe gruppen arbetar med att paketera Daloc i ett lugnare tempo, det är en liten och lugn grupp. Vi bryter arbetet ofta med avslappning, musik, vila i rymdrummet och högläsning. De som har behov av assistans har också en grupp här.

Bilvårdsgruppen

Bilvårdsgruppen är en arbetsgrupp som hjälper till att hålla vård- och omsorgsverksamhetens bilar rena, servade och lagade, samt cyklar. Vi hjälper till med flytt inom kommunens verksamheter.

Granparken

Granparken arbetar med vaktmästarsysslor i hela kommunen. Det kan till exempel vara gräsklippning, skötsel av lekplatser, skräpplockning, snöskottning, badplatser. Det mesta arbetet sker utomhus. Gruppens huvuduppgifter fås av tekniska kontoret.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan även kontakta enhetschef för mer information.