Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Bild på Hantverksbodens entré

Personer som tillhör personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet. Rätten gäller för personer i yrkesverksam ålder som inte står till arbetsmarknadens förfogande och inte studerar. Daglig verksamhet ska ge meningsfull sysselsättning och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dennes önskemål.

Inom daglig verksamhet finns en jobbcoach som matchar personer ut på arbetsmarknaden. Jobbcoachen stödjer både personer och arbetsgivare på arbetsplatsen.

Daglig verksamhet i Töreboda

Inom daglig verksamhet finns olika arbetsplatser. En individuell bedömning görs vilken arbetsplats som är lämplig.

Hantverksboden

Hantverksboden är en kreativ verksamhet. Här arbetar vi i betong, stickar och syr. Här finns en egen butik som är öppen 3 dagar i veckan där hantverken säljs. Några gånger per år anordnar gruppen bazar.

Granhaga Dagcenter

Vi har två arbetsgrupper på Industrigatan. Stora gruppen arbetar mest med att packa och leverera arbeten till Daloc. Vi har även avslappning, gör olika kökssysslor som att diska, koka kaffe och värma mat. En eftermiddag i veckan har vi en skogsgrupp som går ut och promenerar i skogen. Uppegruppen arbetar också med att packa och leverera arbeten till Daloc. Vi är en liten och lugn grupp. Vi bryter arbetet ofta med avslappning, musik, vila i svarta rummet och högläsning.

Grankvisten

Här jobbar en liten grupp med sina assistenter. Vi gör arbeten till Daloc, lyssnar på musik, går promenader och sopsorterar. Möjlighet finns att bada bubbelbad, fotbad och vara i vita rummet.

Bildverkstaden

Vi är en grupp som arbetar med att tillverka bildstöd med mera. Gruppen gör också arbeten åt Kommunens enheter, föreningar och privat personer exempelvis broschyrer. Vi sköter också om olika beställningar från vårt lokala förråd till LSS verksamheten. En tidning som heter Läsvärt skapar vi och ger ut några gånger per år.

Bilvårdgruppen

Bilvårdsgruppen är en arbetsgrupp som hjälper till att hålla Vård och omsorgsverksamhetens bilar rena, servade och lagade. Vi kör ut varor åt Bildverkstaden. Vi hjälper till med flytt inom den Dagliga verksamheten.

Björkängens restaurang och café

Här arbetar vi med café och kioskverksamhet. Gruppen tar hand om fikabeställningar till olika möten inom kommunen samt en del andra uppdrag för att underlätta åt bland annat boendeavdelningarna och övrig personal.

Granparken

Granparken arbetar med vaktmästarsysslor i hela kommunen. Det kan till exempel vara gräsklippning, skötsel av lekplatser, skräpplockning, snöskottning. Det mesta arbetet sker utomhus. Gruppens huvuduppgifter fås av tekniska kontoret.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan även kontakta enhetschef för mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-03

Relaterad information

Kontakt

Kristian Albertsson
Enhetschef LSS
Telefon: 0506-181 34
E-post: Kristian Albertsson

Maria Klahr
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 54
E-post: Maria Klahr

Susanne Österberg
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 50
E-post: Susanne Österberg

Anton Berglund
Jobbcoach LSS
Telefon: 0506- 183 46
E-post: Anton Berglund

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen