Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Personer som tillhör personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet. Rätten gäller för personer i yrkesverksam ålder som inte står till arbetsmarknadens förfogande och inte studerar. Daglig verksamhet ska ge meningsfull sysselsättning och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dennes önskemål.

Inom daglig verksamhet finns 8 olika arbetsplatser ex café, bilvård, hantverk, industrijobb med mera.
En individuell bedömning görs vilken arbetsplats som är lämplig.

 

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan även kontakta enhetschef för mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-17

Relaterad information

Kontakt

Barbro Holmgren
Enhetschef LSS
Telefon: 0506-182 84
E-post: Barbro Holmgren

Ellen Eklund
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 54
E-post: Ellen Eklund

Susanne Österberg
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 50
E-post: Susanne Österberg

Anton Berglund
Jobbcoach LSS
Telefon: 0506- 183 46
E-post: Anton Berglund

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen