Personlig assistans

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har stora och varaktiga funktionshinder. Assistenterna är knutna till en person och inte till en viss verksamhet.  

Om du på grund av funktionshinder har ett omfattande behov av personlig hjälp kan du ha rätt till personlig assistans. Är ditt behov större än 20 timmar i veckan kan du ansöka om assistans hos Försäkringskassan.

När du fyllt  65 år har du rätt till insatsen endast om insatsen har beviljats innan du fyllde 65 år eller ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir beviljad. Insatsen kan inte utökas efter 65-årsdagen.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan även kontakta enhetschef för mer information.

Sidan senast uppdaterad: