Ledsagare

Den som på grund av funktionsnedsättning behöver ha någon som följer med till/från olika aktiviteter, kan ha rätt till ledsagarservice. Syftet är att bryta isolering, och anpassas efter individuella behov.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Du kan även kontakta enhetschef för mer information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Lillemor Arvidsson
Tf Enhetschef
Telefon: 0506-189 74
E-post: Lillemor Arvidsson


Maria Klahr
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 54
E-post: Maria Klahr


Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen