Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktperson för dig med funktionsnedsättning

Den som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd för att minska social isolering kan ha rätt till en kontaktperson. En kontaktperson är en medmänniska som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska medverka till att bryta isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan även kontakta enhetschef för mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-03

Relaterad information

Kontakt

Lillemor Arvidsson
Tf Enhetschef
Telefon: 0506-189 74
E-post: Lillemor Arvidsson


Maria Klahr
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 54
E-post: Maria Klahr

Susanne Österberg
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 50
E-post: Susanne Österberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen