Gruppboende

Gruppbostaden är till för personer som har ett omfattande behov av tillsyn och omsorg. Det finns tillgång till fast personal dygnet runt. En gruppbostad kan ligga i ett vanligt flerfamiljshus, ett separat hus med lägenheter eller ett friliggande småhus.

I Töreboda finns följande gruppbostäder

  • Kilagården
  • Maskrosen
  • Parkgatan
  • Trappan
  • Kompassen
  • Klockaren
  • Vadsbogatan

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Frågor och information runt de olika gruppbostäderna kontakta respektive enhetschef

Sidan senast uppdaterad: