Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boende för dig med funktionsnedsättning

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

För barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan boende i en annan familj eller bostad med särskild service vara ett alternativ.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Bostad med särskild service skall kunna utformas på olika sätt. Huvudformerna skall vara servicebostad och gruppbostad, eller en annan särskilt anpassad bostad.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-03

Relaterad information

Kontakt

Maria Klahr
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 54
E-post: Maria Klahr

Susanne Österberg
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 50
E-post: Susanne Österberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen