Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet är ett alternativ till korttidsvistelse.
Avlösarservice kan ges som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Du kan även kontakta enhetschef för mer information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Marita Friborg
Enhetschef LSS
Telefon:0506-181 63 
E-post: Marita Friborg

Maria Klahr
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 54
E-post: Maria Klahr

Susanne Österberg
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 50
E-post: Susanne Österberg

Ansvarig nämnd

 Kommunstyrelsen