Arbetsmarknadstorget

Arbetsmarknadstorget är delvis en hänvisningscentral som jobbar utifrån uppdrag från försörjningsstöd och andra aktörer så som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vid Arbetsmarknadstorget (AMT) arbetar arbetsmarknadskonsulenter och Arbetsmarknadscoacher gemensamt för att stötta dig som är aktuell för försörjningsstöd att närma dig självförsörjning. Det kan innebära att komma ut i arbete, studier eller annan ersättning. Arbetsmarknadstorget erbjuder även stöd för dig som har en etablerad kontakt med missbrukshandläggare vid socialtjänsten och är i behov av sysselsättning.

Stödet hos AMT beviljas av din socialsekreterare alternativt remitteras via annan myndighet.

Individuell planering

Tillsammans med din Arbetsmarknadskonsulent gör ni en individuell planering för hur du på bästa sätt ska kunna närma dig självförsörjning. Utifrån din planering görs en personligt anpassad insats som kan innebära exempelvis Arbetsförmågebedömning, Arbetsträning, hjälp med praktik mot arbete eller sysselsättningsplacering.

Ibland finns ett behov av samverkan mellan dig och dina aktörer, exempelvis Arbetsförmedling, Försäkringskassan och sjukvården. Arbetsmarknadstorget hjälper till att upprätta en sådan samverkansträff vid behov.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Anna Glassell
Arbetsmarknadskonsulent/budget- och skuldrådgivare
Telefon: 0506-180 42
E-post: Anna Glassell

Joanna Aksell
Arbetsmarknadskonsulent
Telefon: 0506-180 32
E-post: Joanna Aksell

Emilie Thersthol
Arbetsmarknadscoach
Telefon: 0506-189 53
E-post: Emilie Thersthol

Maja Cosic
Arbetsmarknadscoach
Telefon: 0506-189 24
E-post: Maja Cosic

Heidi Hansen Steijer
Enhetschef
Arbetsmarknad och Utvecklingscenter
Telefon: 0506-189 22
E-post: Heidi Hansen Steijer

Annika Sundin Gustafson
Enhetschef
Telefon: 0506-181 32
E-post: Annika Sundin Gustafson


Besöksadress

Norra Torggatan 6
545 30 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen