Bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Familjer, barn och ungdomar kan hamna i situationer i livet där de behöver utökat stöd eller avlastning. De kan då behöva en kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska medverka till att bryta eventuell isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är medmänniskor som kompletterar och/eller avlastar barnets/barnens och föräldrarnas livssituation.

Familjehem

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar i det egna hemmet under en längre tid. Familjehemmet ersätter den ordinarie familjen då barnet/ungdomen på grund av olika omständigheter inte kan bo kvar hemma.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar socialsekreterare på Individ och familjeomsorgen som kan informera om insatser och hjälpa till med ansökan.

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?

Fyll då i intresseanmälan så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Karin Burman Jonsson
Familjehemssekreterare
Telefon: 0506-181 45
E-post: Karin Burman Jonsson

Annika Ehrngren
Familjehemssekreterare
Telefon: 0506-181 87
E-post: Annika Ehrngren

Maria Eriksson
Familjehemssekreterare
Telefon:0506-181 41
E-post: Maria Eriksson

Elin Smedberg Lundström
Socialsekreterare
Telefon: 0506-181 47
E-post: Elin Smedberg Lundström

Anna-Lena Rydberg
Enhetschef
Barn & Ungdom
Telefon: 0506-181 64
E-post: Anna-Lena Rydberg

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument
Familjehem Pdf, 236.9 kB.

Kontaktfamilj Pdf, 234.8 kB.

Kontaktperson Pdf, 212.4 kB.

Länkar
Intresseanmälan SKL

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fyll i en intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjehemsforum  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.