Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravning

Vi har rätt till en lokal utan religiösa symboler för vår avskedsceremoni. Vi betalar för den med vår begravningsavgift. Vi får själva ordna och ansvara för en borgerlig begravning.

Det finna inga fastställda regler, ingen "ordning" för den borgerliga begravningen. Den kan utformas just så personligt som du själv vill. Du kan få hjälp på biblioteket, där finns det en bok som heter "Den svenska högtidsboken" i vilken du kan läsa om andras erfarenheter och få goda förslag.
I vår kommun finns ingen borgerlig begravningsförrättare.
I begravningslagen från 1 januari 2000 finns en bestämmelse om begravnings-ombud som ska vara till hjälp för dig som inte är medlem i Svenska kyrkan. Ombuden skall försäkra sig om att det finns värdiga lokaler, utan religiösa symboler, lämpliga för avskedsceremoni - och inom rimligt avstånd.

Vem som är ombud i din kommun och vart han eller hon kan nås med frågor och funderingar kan länsstyrelsen upplysa om. Det är länsstyrelsen som utser ombuden.

De flesta begravningsbyråer åtar sig att anordna en borgerlig begravning.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-10

Relaterad information

Kontakt
Mariana Frankén
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 20
E-post: Mariana Frankén