Stödgrupper för barn och unga

Familjestödsenheten

Välkommen till Familjestödsenheten i Töreboda kommun. Vi vänder oss till familjer och barn/ungdomar upp till och med arton år.
Vi arbetar bland annat med:

 • anonym rådgivning/stödsamtal
 • individuell stödkontakt
 • krissamtal
 • stöd i föräldrarollen
 • grupper för barn till missbrukare
 • ungdomsgrupper
 • föräldragrupper
 • nätverksarbete
 • familjebehandling
 • medling/konflikthantering
 • umgängessamtal
 • påverkansprogram

Har du frågor eller vill träffa oss så är du välkommen att ringa eller bara knacka på hos oss.