Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Törebodas kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du behöver hjälp och stöd.

Individ- och familjeomsorg - Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.

Elevhälsan inom skolan​

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.

Familjestödsenheten

Familjestödsenheten i Töreboda kommun vänder sig till familjer, barn och ungdomar upp till 18 år . Familjestödsenheten arbetar under tystnadsplikt och besöken hos oss är kostnadsfria.

Krisgrupp (POSOM)
Töreboda har en beredskapsgrupp som kallas in i samband med större olyckor och katastrofer. Beredskapsgruppen kallas för POSOM och är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande,erbjuder psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade människor vid kriser.

Socialjour
När Törebodas socialkontor är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. I länken till vänster kan du läsa mer om socialjouren.

Hälsocentraler
Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din hälsocentral.

Ungdomsmottagningen i Töreboda

Du som är mellan 13-23 år är välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår.

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

Barn och ungdomspsykatri (BUP)

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

Ätstörningar

På webbplatsen ätstörning.se finns information kring ätstörning. Där hittar du också länkar för kontakt med Vårdenheter i Västra Götalands län.

BRIS för dig som är ung (Barnens hjälptelefon)

BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

BRIS för vuxna

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

Livlinan

Livlinan.org ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-28

Relaterad information

Kontakt

Socialkontoret reception
Emma Gunnarsson
Telefon: 0506-181 30
Fax: 0506-18142

Öppettider
Måndag - onsdag och fredag
10.00-12.00
13.00-16.00
Torsdag
10.00-12.00
13.00-14.00

Länkar

Barn som far illa

BRIS för dig som är unglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS för vuxnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BUPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevhälsan

Familjestödsenheten

Krisgrupp

Socialjour

Jourhavande kompislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livlinanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukvårdsrådgivningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UMO din ungdomsmottagning på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsmottagningen

Våld i nära relationer

Ätstörningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster