Telefonnummer i akuta lägen

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

112 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Individ och familjeomsorgen - Socialtjänsten
Dagtid kan du ringa till Individ och familjeomsorgsförvaltningen på: Anmälningstelefon barn & unga: 072-725 99 20
Anmälningstelefon vuxna: 0506-181 41

Socialjour
Kvällstid och visstid under helg nås socialjouren på telefonnummer 0500-497421,0500-497422. Övrig tid i akuta lägen 112.

Krisgrupp
POSOM-gruppen, Marie Mann
Telefon: 0506-180 34

Psykiatrisk akutmottagning 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

BRIS för dig som är ung (Barnens hjälptelefon), 116 111 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS Vuxentelefon om barn, 077 150 50 50 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Till Bris kan även vuxna ringa och ställa frågor om barn.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19, lokalt 0500-487543 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Sidan senast uppdaterad: