Riskbruk och missbruk

Har du som ung problem med alkohol eller droger? Du kan då vända dig till socialtjänsten för att få råd och stöd.

Om du är under 18 har du även möjlighet att vända dig till någon i elevhälsoteamet som lotsar dig vidare, för att få hjälp, råd och stöd.

När du är under 18 så sker allt arbete tillsammans med dina vårdnadshavare.

Sidan senast uppdaterad: