Dödsfall

En kris som inte blir löst på ett bra sätt kan leda till psykisk ohälsa. Den kan utlösas av allvarliga psykiska påfrestningar som att en vän eller nära anhörig dör. Genom kommunen kan du få hjälp att hantera kris och sorg.

Upplever du en kris beror det ofta på att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar.

Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom men om den inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande.

Många olika känslor finns i sorgen

Sorgen innehåller ofta andra känslor som ångest, vrede, skuld och saknad.
Kroppens naturliga uttryck för sorg är tårarna. När de saknas kan det vara svårt att känna igen sorgen. Den kan i stället visa sig som en trötthet som kan vara så stor att det känns som om man knappt orkar bära upp sin kropp, och man kan ha svårt att sköta sig själv. Sorgen kan också påminna om rädsla och ångest: man blir rastlös, sväljer gång på gång, suckar och kippar efter andan. Ibland kan den uttrycka sig som håglöshet, depression eller sömnsvårigheter. Besvär från magen och hjärtat är inte heller ovanliga.

Försök prata med någon vuxen som du har förtroende för. Du kan prata med någon på skolan eller inom socialtjänsten. Du kan få hjälp bland annat från

  • Familjestödsenheten
  • Elevhälsoteamet
  • Barnhandläggare Individ och familjeomsorgen


Sidan senast uppdaterad: