Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familjestöd

Ibland kan du behöva stöd i din roll som förälder. Familjestöd är ett personligt stöd till dig och din familj. Det kan vara hjälp till att förstå ditt barn, sätta rimliga gränser eller få vardagen att fungera. Ni kan behöva hjälp under en kortare eller längre tid, en sorts coachning, där ni får hjälp att hitta rutiner och struktur i det dagliga livet. Vi kan hitta möjligheterna, att tillsammans med dig som förälder, utveckla samspelet mellan dig och ditt barn. Allt detta för att stärka dina egna resurser som förälder. Familjestöd är frivilligt och kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet.

Vi vänder oss till föräldrar och barn upp till 18 år. Vi arbetar bland annat med att:

  • Tidigt stärka och utveckla barn/föräldrar för att få en fungerande vardag.
  • Hjälpa till och bygga upp det sociala nätverket runt barn och förälder.
  • Samordna resurser kring barn och föräldrar, t.ex. förskola/skola/BUP/LSS.
  • Vara ett bollplank samt delge information.
  • Genomföra stödjande samarbetssamtal för föräldrar i samband med separation i syfte att främja barnens situation. Det kan t.ex. gälla vårdnad, boende, umgänge och ekonomi.

Har du frågor eller vill träffa oss så är du välkommen att kontakta oss.

Vid mer akuta behov från kl: 17:00, kvällar och helger ring socialjouren 0500-497421 eller 497422.


 

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-10

Relaterad information

Kontakt

Anneli Gustafsson
Telefon: 0506-181 02
E-post: Anneli Gustafsson

Monica Lundin
Telefon: 0506-181 05
E-post: Monica Lundin

Martin Karlsson
Telefon: 0506-181 11
E-post: Martin Karlsson

Leonard Keymer
Telefon: 0506-181 03
E-post: Leonard Keymer

Ylva Johansson
Telefon: 0506-181 67
E-post: Ylva Johansson

Ananthi Flodin
Enhetschef
Barn & Ungdom
Telefon: 0506-182 96
E-post: Ananthi Flodin

Besöksadress

Norra Torggatan 14
Töreboda

Dokument


Länkar

Alla Barn i Centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stockholm ABClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för dig som är unglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För hjälp och stöd
SamarbetssamtalPDF

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen