Fältare

Vi arbetar uppsökande och förebyggande med barn och ungdomar. Det förebyggande arbetet syftar till att uppmärksamma sociala problem som kan uppstå för den unge, till exempel kriminalitet, mobbning, utanförskap, relationsproblem och riskbruk alkohol/narkotika. I vårt uppsökande arbete samverkar vi med andra aktörer så som skola, socialtjänst, fritidsgård, familjecentral, polis och ungdomsmottagning.

Vi fältare finns till för att stötta och hjälpa ungdomar som behöver det, för vi vet att alla har det tufft i livet ibland och vi vet också att det kan vara svårt att veta var man kan vända sig om man vill ha hjälp. Till oss får man vända sig med vad som helst, stort eller smått, och vi lovar att hjälpa till.

Våra mål

Att finnas som en resurs för ungdomar och där ungdomar finns, att hitta samarbetspartners, föräldrar, socialtjänsten, polisen, skola med flera för att bilda nätverk kring de unga och tidigt fånga upp ungdomar som kommit på glid och ge dem förutsättningar till förändringar.

Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får föra någon information vidare utan ungdomens medgivande. Kommer det fram uppgifter som är allvarliga måste vi dock enligt lag föra dem vidare.

Var kan jag träffa fältarna?

Vi finns på Kyrkogatan 25 i Töreboda och hit är du alltid välkommen att hälsa på. Du kan också träffa oss på skolor, fritidsgården, ute i samhället och vid olika evenemang. Vi ser gärna att du kommer fram till oss och pratar lite om allt mellan himmel och jord.

Tillväxtverkets logotyp

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Birgitta “Gittan” Rask
Telefon: 0506-181 74
E-post: Birgitta Rask