Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Barn som far illa

Den som misstänker att ett barn far illa bör kontakta socialtjänsten och lämna uppgifter till socialsekreterare. Man kan vara anonym som anmälare om man vill. Då säger man inte sitt namn till socialsekreteraren. Man har inte rätt att vara anonym om man arbetar yrkesmässigt, direkt eller indirekt, med barn eller unga. Därför är personal hos andra myndigheter, t ex skolan och sjukvården, enligt socialtjänstlagen 14:1 skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten, när de i sin verksamhet kommer i kontakt med barn som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd.

När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd, är socialtjänsten skyldig att se till att barnet får hjälp. Behovet kan redan i en första kontakt vara uppenbart. Ibland kan behovet vara svårare att bedöma och socialtjänsten måste då göra en mer omfattande utredning.


Sidan senast uppdaterad: 2018-11-01

Relaterad information

Kontakt

Orosanmälningar             

8:00-16:30
072-725 99 20

Ananthi Flodin
Enhetschef                          
Barn & Ungdom
Telefon: 0506-182 96
E-post: Ananthi Flodin

Barnhandläggare

Louise Eriksson
Socialsekreterare
Telefon: 0506-181 38
E-post: Louise Eriksson

Emmelie Berg
Socialsekreterare
Telefon: 0506-180 44
E-post: Emmelie Berg

Malin Nordström
Socialsekreterare
Telefon: 0506-180 45      
E-post: Malin Nordström

Kristian Byhlèn
Socialsekreterare
Telefon: 0506-18043
E-post: Kristian Byhlèn

Carina Kilström
Socialsekreterare
Telefon: 0506-180 41
E-post: Carina Kilström

Elin Smedberg Lundström
Socialsekreterare
Telefon: 0506-181 47      
E-post: Elin Smedberg Lundström

Carina Larsson
Socialsekreterare
Telefon: 0506-181 44
E-post: Carina Larsson

Karin Westelius
Socialsekreterare
Telefon: 0506-181 39
E-post: Karin Westelius

Kim Tängemo
Socialsekreterare
Telefon: 0506-183 56
E-post: Kim Tängemo

 

Socialkontoret reception

Emma Gunnarsson
Telefon: 0506-181 30
Öppettider:
Måndag
10.00-12.00
13.00-14.00
Tisdag-fredag
10.00-12.00
13.00-16.00

Fax: 0506-18142

Besöksadress:

Börstorpsgatan 9
Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

 

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns